Monitoring COVID-19 - na wykresach i w tabeliŹródło danych: ECDC, Our World In Data, dane o wyzdrowieniach: Uniwersytet Johna Hopkinsa, dane o populacji: Bank ŚwiatowyAutor narzędzia:Kamil Pastor. Uwagi proszę zgłaszać na ten adres

Uwaga: Dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zdaniem autora są obecnie najbardziej wiarygodne i zawierają najmniej błędów w porównaniu z innymi globalnymi bazami danych (WHO, Uniwersytet Johna Hopkinsa). Najbardziej aktualnych danych warto szukać u narodowych agencji zdrowia.

Codzienny newsletter Dane Dnia, w którym piszemy jak COVID-19 może wpłynąć na polskie firmy i gospodarkę: newsletter.spotdata.pl
Skala logatytmiczna

Jeżeli zakres osi pionowej nie pozwala na porównywanie linii można przybliżyć dany obszar wykresu zaznaczając dany prostokąt myszką. Aby powrócić do pierwotnego widoku należy nacisnąć przycisk "domku" w prawym górnym rogu.


Skala logatytmiczna


Jeżeli zakres osi pionowej nie pozwala na porównywanie linii można przybliżyć dany obszar wykresu zaznaczając dany prostokąt myszką. Aby powrócić do pierwotnego widoku należy nacisnąć przycisk "domku" w prawym górnym rogu.


Interaktywna tabela